web analytics

Afwatering gemeente Amersfoort goed in kaart gebracht

De gemeente Amersfoort wilde graag weten welke oppervlakten regenwater afvoeren naar het riool en welke naar de grond. Met behulp van informatie uit de BGT en satellietfoto’s heeft NEO alle oppervlakten gecategoriseerd als verschillende soorten verharde en onverharde oppervlakten. Deze informatie werd samengevoegd met het AHN3 hoogtemodel en de locatie van het rioolstelsel. Op deze manier werden de waterstromen gemodelleerd. Het resultaat is een bijna stripachtige kaart met de oppervlaktecategorieën en arceringen die aangeven welke van de oppervlakten wel of niet afvoeren naar het riool.

nl_NL
nl_NL