web analytics

Verhardingsmonitor

De verhardingsmonitor is onze 1e bijdrage aan klimaatadaptatie: Met betere informatie over bestrating, enz, kunnen we beter anticiperen op wateroverlast. 

 In de Verhardingsmonitor hebben we het hele land onderverdeeld in verhardingsklassen. We maken onderscheid tussen gesloten verharding, open verharding, onverhard terrein, water en gebouwen. De data heeft het detail van Nederlands meest gedetailleerde kaart (de BGT) en is steeds actueel. De informatie over erven, tuinen en bedrijfsterreinen is nog gedetailleerder. Bovendien verwerken we alle veranderingen  permanent m.b.v. satellietbeelden, luchtfoto’s, enz. We actualiseren het bestand ten minste tweemaal per jaar. De data zijn te zien in de viewer en worden ook ontsloten via een API. Kijk ook even naar de korte film.

Neem contact op met Loek van Oijen voor meer info of gebruik het contactformulier. 

Verhardingsmonitor beeld
verhardingsmonitor en vergroening
nl_NL
nl_NL