web analytics

Reserveer een demoHoe vind je ons? | Tel: 033 2100 700

Reserveer een demoHoe vind je ons? | Tel: 033 2100 700

Verhardingsmonitor

De verhardingsmonitor is onze 1e bijdrage in klimaatadaptatie: Met betere informatie over bestrating, enz. kunnen we beter anticiperen op wateroverlast.

In de Verhardingsmonitor hebben we het hele land onderverdeeld in verhardingsklassen. We maken onderscheid tussen gesloten verharding, open verharding, onverhard terrein, water en gebouwen. De data heeft het detail van Nederlands meest gedetailleerde kaart (de BGT) en is steeds actueel. De informatie over erven, tuinen en bedrijfsterreinen is nog gedetailleerder. Bovendien verwerken we alle veranderingen in bestrating, enz. permanent m.b.v. satellietbeelden, luchtfoto’s, enz. In 2021 actualiseren we het bestand elke 2 maanden. De data zijn te zien in de viewer en worden ook ontsloten via een API. Kijk ook even naar de korte film.

Neem contact op met Loek van Oijen voor meer info of gebruik het contactformulie

Verhardingsmonitor beeld
verhardingsmonitor en vergroening