web analytics

Verhardingsmonitor

Onze 1e bijdrage in klimaatadaptatie: Met betere informatie over bestrating, enz. kunnen we beter anticiperen op wateroverlast.

In de Verhardingsmonitor hebben we het hele land onderverdeeld in verhardingsklassen. We maken onderscheid tussen gesloten verharding, open verharding, onverhard terrein, water en gebouwen. De data heeft een detailniveau dat minstens gelijkwaardig is aan dat van de BGT, maar bevat ook de informatie voor de erven en de bedrijfsterreinen, de particuliere ruimte waar de BGT geen informatie bevat. Bovendien verwerken we alle veranderingen in bestrating, enz. permanent m.b.v. Open Data en beelden. In 2021 actualiseren we het bestand elke 2 maanden. In 2020 is de cyclus langer. De data worden ontsloten via een API. Kijk ook de korte film even.

Neem contact op met Loek van Oijen voor meer info of gebruik het contactformulier.