web analytics

Reserveer een demoHoe vind je ons? | Tel: 033 2100 700

Reserveer een demoHoe vind je ons? | Tel: 033 2100 700

Precisie landbouw

Precies weten waar, wanneer en hoeveel is van waarde voor boeren om teelt te optimaliseren.

Het gebruik van satelliet informatie op (sub-) perceelsniveau ondersteunt telers in het toepassen van precisielandbouwtechnieken op hun percelen. 

We ondersteunen telers met op satellietinformatie gebaseerde nauwkeurige informatie over de opkomstdatum, sluiting, bloei, enz. van het gewas, en de variabiliteit binnen een perceel. Dat maakt beslissingen beter over ondermeer de juiste hoeveelheid en timing van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen

Neem contact op met Henk Janssen voor meer info of gebruik het contactformulier.