web analytics

Precisie landbouw

Precies weten waar, wanneer en hoeveel is van waarde voor boeren om teelt optimaliseren

Het gebruik van satelliet informatie op (sub-) perceelsniveau ondersteunt telers in het toepassen van precisielandbouwtechnieken.

We ondersteunen telers met op satellietinformatie gebaseerde nauwkeurige informatie over de opkomstdatum, sluiting, bloei, enz. van het gewas, en de variabiliteit binnen een perceel. Dat maakt beslissingen beter over ondermeer de juiste hoeveelheid en timing van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen.

Neem contact op met Henk Janssen voor  meer info of gebruik het Contact formulier.

nl_NL
nl_NL