web analytics
In één oogopslag bomen en risico's in beeld

BoomRisico

Bij aanleg van kabels en leidingen staan bomen en hun wortels vaak in de weg. Voor het maken van een ontwerp en het voorkomen van schade aan bomen en faalkosten, wil je de bomen goed in beeld hebben. Het probleem is dat gegevens over bomen vaak niet beschikbaar zijn. De data is bijvoorbeeld onvolledig of verouderd. Met de BoomRisico dienst van NEO heeft u de bomen direct in beeld. U werkt snel en beperkt risico’s.

Boomrisico's voor al uw leidingtracés direct in uw ontwerp

BoomRisico

Direct zicht op hoeveel meter tracé onder boomkronen ligt, zodat u risico’s en uitvoeringskosten nauwkeuriger in beeld kan brengen. 

Met onze boomrisico dienst wordt u ontzorgd. U heeft namelijk alle bomen in uw project én de risico’s, waar dan ook in Nederland, direct in beeld. U bespaart kosten voor inwinning en uw project heeft een kortere doorlooptijd. De data is namelijk snel en makkelijk beschikbaar via onze API en direct in te laden in uw CAD of GIS gebaseerde ontwerpomgeving.

Wij brengen de boomkronen, kwetsbare boomzones en de wortelrisicozones van alle bomen in Nederland, particulier en publiek, in beeld. Dit doen we op basis van luchtfoto’s en meerdere keren per jaar met satellietbeelden. De data is daardoor altijd actueel.

In Boomrisico combineren we de informatie over de diameter en vorm van de boomkroon, de precieze stampositie en een inschatting van de wortelrisicozone.  Ook voegen we de kwetsbare boomzone toe, zo voldoet u aan de randvoorwaarden van o.a. het Norminstituut Bomen.

U kunt sneller werken en heeft minder kosten in de ontwerpfase. Zo heeft u een lager risico bij de uitvoering, u beperkt dus de faalkosten en beperkt de risico’s ook voor de bomen.

Wij hebben meer dan 125 miljoen bomen in beeld

Boomrisico's voor al uw leidingtracés direct in uw ontwerp

NEO monitort bomen middels het Boomregister, samen met onze partners in de open data corporatie Boomregister. Daarbij gebruiken we remote sensing data als laserscan data, luchtfoto’s en ook satellietbeelden. Met onze BoomRisicodiensten gaan we een stapje verder.

We gebruiken Artificial Intelligence (AI) technieken om nog meer bruikbare informatie uit die open data te halen, bijvoorbeeld de stamposities, die we afleiden uit laseraltimetrie-data. Met deze preciezere stamposities kunnen nuttige inzichten worden gehaald. Bijvoorbeeld op welk kadastraal perceel de boom staat, zodat duidelijk er wordt van wie de boom is en welke regels er gelden. Een ander belangrijke toepassing is dat we ook een betere inschatting kunnen maken van waar de wortelrisicozones zich bevinden.

We leveren de informatie zo aan dat het makkelijk is te integreren met andere informatiebronnen (zoals bodemkwaliteit, archeologie, etc.) en zo een integrale afweging kan worden gemaakt. Als onze informatie bijdraagt aan het voorkomen van schade en aan prettiger werken voor grondroerders, dan zijn wij blij.

N.B. NEO BoomRisico data is eenvoudig te gebruiken via o.a. ESRI, GEOAPPS, QGIS en CAD software. 

Voordelen BoomRisico

''Kwaliteit is goed en duidelijk''
- APK Telecom

Steven adviseert u graag!

Steven Braakman

Specialist Boomrisico

Als onze informatie bijdraagt aan het voorkomen van schade en aan prettiger werken voor grondroerders, dan zijn wij blij.

Ik adviseer u graag.

Deze site maakt gebruik van Google Analytics met bijbehorende cookie(s). Verworven gegevens zijn geanonimiseerd en worden niet gedeeld met derden

© 2024 NEO

nl_NL
nl_NL