web analytics

Perceelsidentificatie

Om de boer goed van dienst te kunnen zijn, moet je weten waar zijn gewas groeit.

De werkeenheid van de boer is het gewasperceel. Dat geldt ook voor de gewasverzekeraar, voor de loonwerker en voor de overheid die subsidieaanvragen controleert:  Accurate locatie en grootte van het perceel zijn essentieel.


NEO identificeert en karteert gewaspercelen in alle klimaatzones en voor alle landsgebruikstypen: Van zelfvoorzienende zwerflandbouw tot center pivots en groot- en kleinschalige open teelt en glastuinbouw.

Neem contact op met Henk Janssen voor  meer info of gebruik het Contact formulier.

RESERVEER JE KAARTEN ONLINE VOOR DE RELATIEDAG!
NEO
21 maart 2024 Vanaf 12.30 uur
21 maart 2024 Vanaf 12.30 uur
Prodentfabriek Amersfoort
RELATIEDAG
nl_NL
nl_NL