web analytics

Gewas- en perceelsmonitoring

Onze oplossing om gewassen te volgen en u te informeren. 

Percelen kunnen ieder seizoen veranderen in gebruik, gewas en geometrie. Dus wensen stakeholders als verzekeraars, subsidie verstrekkers, loonwerkers, leveranciers en afnemers geactualiseerde informatie over elke verandering aan een gewasperceel. 

 

NEO heeft een volledig geautomatiseerde AI-gebaseerde service om veranderingen in gebruik, gewas en geometrie te detecteren. Met elk nieuw beschikbaar satellietbeeld worden veranderingen waargenomen en gemeld. De meldingen over o.a. tijdstip en  aard van de verandering, geven ook de follow-up actie aan voor een specifieke gebruiker. Bijvoorbeeld om te voldoen aan de eisen voor referentiepercelen uit het Europese landbouwbeleid.

Neem contact op met Henk Janssen voor meer info of gebruik het Contact formulier.

nl_NL
nl_NL