web analytics

CO2 prestatieladder

NEO B.V. onderschrijft de urgentie van CO2-reductie om klimaatverandering te beperken. We brengen onze CO2-uitstoot in beeld, formuleren doelen geformuleerd en nemen reductiemaatregelen. Ook stimuleren we onze toeleveranciers en klanten om zich óók in te spannen voor CO2-reductie. Sinds augustus 2020 is NEO gecertificeerd voor niveau 3 van de CO2-prestatieladder.

DOELSTELLINGEN CO2-REDUCTIE

Over de periode 2020-2022 hadden we onszelf tot doel gesteld om de CO2-uitstoot te reduceren met 25% ten opzichte van 2019. Dat wil zeggen 25% CO2-uitstoot reduceren voor scope 1 en 25% CO2-uitstoot reduceren voor scope 2. De doelstelling en de voortgang in de reductie van de CO2-uitstoot koppelen we ook aan onze omzetgroei. We zijn blij dat we deze doelstelling met 50,53% ruimschoots hebben gehaald. Voor 2023-2025 wordt gericht op een verdere reductie van 15%. Dit wordt gerealiseerd met dezelfde set aan maatregelen als de vorige periode.

Voortgang prestatieladder 2023

De footprint. PVA, doelstellingen, maatregelen en voortgang van NEO in 2023 kan hier worden gedownload.

SECTOR INITIATIEVEN

Platform Energietransitie en Klimaat Geobusiness Nederland

Het platform Energietransitie en Klimaat is een van de speerpunten van GeoBusiness Nederland, de branchevereniging voor bedrijven die werken met geo-informatie. Het platform is gericht op CO2 reductie en kennisdeling –van een centraal georganiseerde energie sector naar een decentrale energiemarkt. 

Alle zonnepanelen in Nederland op de kaart

In Zonnepanelen op de kaart tonen we alle zonnepanelen in Nederland en monitoren de ontwikkeling. De stormachtige ontwikkeling ervan is een factor van belang in de energietransitie. Het is voor ons allemaal belangrijk om informatie over dit onderwerp beschikbaar te hebben en geen ‘fake data’ te gebruiken. Vandaar dat de data dan ook via een openbare kaartviewer voor iedereen toegankelijk is en meldingen mogelijk zijn door een ieder.

Landschapselementenregister

Tot slot participeert NEO in het Coöperatief Boomregister, en het recent opgerichte landschapselementenregister. In het landschapselementenregister brengen we met een grote groep stakeholders groene en blauwe landschapselementen in kaart. Met name de groene elementen zijn natuurlijk essentieel voor CO2 opslag. Met het register willen we inzicht verschaffen in de huidige stand van zaken, tools aanbieden om maatregelen te plannen (zoals aanleg van nieuwe elementen) en de voortgang te kunnen monitoren. Data en kennis wordt uitgewisseld om het gezamenlijke en maatschappelijke doel van versterking van het buitengebied vorm te geven.

Voor meer informatie over de CO2 prestatieladder kunt u terecht op de site van Skao, beheerder van de CO2 prestatieladder.

Certificaat:
CO2 bewust, certificaat niveau 3
 

nl_NL
nl_NL