web analytics

Landbouw

NEO monitort het landelijk gebied in binnen- en buitenland. We voorzien de agri-business, natuurbeschermer, subsidieverlener, enz. van actuele informatie en voorspellingen over teelten, omgevingskwaliteit, landschapselementen, enz.

 

Perceelsidentificatie

Diervoedermonitor

Gewas- en perceelsmonitoring

Precisie landbouw

Teeltbegleiding

Landbouw

FAQ

Wat kan NEO voor mijn bedrijf betekenen?

NEO heeft een unieke portfolio aan datadiensten ontwikkeld en er komen steeds meer diensten bij. Doordat we een groot deel van die diensten baseren op waarnemingen met vliegtuigen en satellieten zijn de data actueler dan de basisregistraties, en bevatten ze veel meer informatie, bijvoorbeeld niet allen kennen we de locatie en grootte van alle gebouwen, maar we kennen ook de dakbedekking en vorm, de aanwezigheid van zonnepanelen, dakkapellen, koeltorens, de groenheid en de schaduwvorming door de bomen en struiken er omheen, enz. Ook van wegen en watergangen kennen we veel eigenschappen, maar ook van alle akkers en natuur in dit land en daarbuiten.

Wanneer uw bedrijf met onderwerpen bezighoudt die onze leefomgeving betreffen, (huizen, wegen, water, landbouw, bomen en natuur), dan kunt u bij ons betere informatie vinden en daar uw voordeel mee doen.

Kennisbank 

Landbouw

nl_NL
nl_NL