web analytics

Hackathon ’Bomen over bomen’

Het GEO-werkveld is volop in ontwikkeling en al lang niet meer het domein van wetenschappers en theoretisch onderlegde specialisten. Ook voor MBO+ medewerkers is veel ruimte! Samen met Fervent, Esri Nederland, MUG Ingenieursbureau en branche-vereniging GeoBusiness Nederland werkt NEO in het kader van de subsidietraject SLIM (Regeling Stimulering Leren en Ontwikkelen in MKB) aan de ontwikkeling van een Traineeship Geo ICT voor MBO+ medewerkers. Met dit traineeship enthousiasmeren en fascineren we nieuwe (zij-)instromers op MBO+ niveau voor het uitoefenen van een functie op MBO+ niveau in de geo-branche.

Op 25 november werd in het kader van het Traineeship Geo ICT op het kantoor van NEO een mini-Hackathon georganiseerd. Het doel van de hackaton was om de modules van het opleidingsprogramma aan de hand van een praktijkcasus te toetsen. De deelnemers onderzochten welke bomen zouden moeten wijken bij de geplande aanpassing aan de zuidelijke Ringweg van Groningen. Ook ontwikkelden zij een app om specifieke informatie van deze bomen in het veld in te kunnen winnen.

Een mooie en leerzame dag waarin we ‘live’ met elkaar hebben gewerkt aan “Samen leren en innoveren”.

nl_NL
nl_NL