web analytics

Over NEO

Visie, Missie en Strategie

Onze wereld verandert permanent. Daarom veroudert informatie snel. Satellieten, vliegtuigen, maar ook drones en uzelf doen steeds meer waarnemingen. SignalEyes is onze manier om die waarnemingen te gebruiken en u te informeren over ontwikkelingen waarvan u op de hoogte wilt zijn.

NEO levert unieke informatiediensten die gaan over de veranderingen in onze leefomgeving. We zijn daar al bijna 25 jaar mee bezig maar nog steeds innoveren we onze diensten voortdurend.

In 2020 zijn wij begonnen met de monitoring van alle gebouwen, wegen, watergangen, bomen, akkers, natuurterreinen, zonnepanelen, enz. in heel Nederland.  We doen dat op basis van alle Open Data die we kunnen vinden. We gebruiken ondermeer satellietopnamen, luchtfoto’s en lidar data en data uit de ‘crowd’. Onze gepatenteerde technologie levert geautomatiseerd mutatiesignalen met een in de wereld unieke hoge volledigheid, juistheid en actualiteit. Met de waargenomen veranderingen bouwen we informatiediensten die we via onze API ontsluiten. Voorbeelden van deze nieuwe diensten zijn in er in het beheer van gewassen, van kaartregistraties zoals die in BAG, BGT en WOZ, in het boomonderhoud, het leidingbeheer, inspecties en controle van gebouwen, invasieve exoten, enz. We werken met u om de voor u noodzakelijke informatie snel en adequaat aan te kunnen bieden.

Team

Onze kernwaarden zijn integriteit en openheid. Wij monitoren de planeet omdat we haar belangrijk vinden. Onze mensen zijn slim, communicatief en direct. Het is belangrijk voor hen om te leren en te blijven leren. We werken hard om op het technologisch allerhoogste niveau te kunnen opereren en we doen dat met de universiteiten en kennisinstellingen in ons ecosysteem. We innoveren door naar onze klanten te luisteren en verplichten ons ten minste één innovatieve dienst per jaar op de markt te brengen. 

We zijn een internationale groep van ruim 30 geo-informatica specialisten, ontwikkelaars en business developers en we groeien. We voelen ons thuis op ons kantoor in Amersfoort. Engels is de voertaal op ons kantoor, maar we zijn op en top een Nederlands bedrijf.

NEO groeit. We zijn steeds geïnteresseerd in mensen die bij ons willen werken. Bel of stuur een open sollicitatie naar info@neo.nl. Of bezoek onze vacature pagina. 

 

Partners

Onze krachten liggen in beeldverwerking, object herkenning en mutatie detectie met kunstmatige intelligentie.  Veelal bedienen we onze klanten door een partnerschap aan te gaan met de beste bedrijven op hun terrein. Wij implementeren  samen projecten en ontwikkelen diensten. Partners zijn welkom om diensten te ontwikkelen op onze API.

Op dit moment is NEO partner in:

– Het Coöperatief Boomregister U.A.

– NEVASCO (export coöperatie van Nederlandse remote sensing value adding bedrijven

We zijn grootverbruiker van de producten van PCI-Geomatics uit Canada en we zijn hun lokale vertegenwoordiger. We gebruiken beeldmateriaal van alle leveranciers en we zijn wederverkoper van European Space Imaging, van Planet Labs en van Capella Space.

Informatie Beveiliging, Kwaliteitsbeheer, CO2 en MVO

NEO heeft in 2017 het ISO27001-certificaat voor Informatie Beveiliging verworven en verbetert haar standaarden voortdurend.  Ook ons kwaliteitsbeheer is gecertificeerd sinds 2011 (Lloyds ISO9001). We gebruiken de certificaten om focus op kwaliteits- en veiligheidsissues te houden in alle werkprocessen. De PDCA cyclus (plan-do-check-act) is volledig geïnternaliseerd en werkt.

In 2020 heeft NEO het certificaat verworven van de CO2-prestatieladder en rapporteert over haar CO2-boekhouding.

We nemen de doelstellingen van Maatschappelijk Verantwoordelijk Ondernemen (MVO)serieus en hebben specifieke activiteiten op dit gebied.

Meer informatie kunt u vinden op de MVO pagina.

SignalEyes®

SignalEyes helpt haar gebruikers om effectiever te zijn met snellere en betere informatie. Dit leidt tot betere beslissingen, lagere kosten, minder fouten en verspilling, enz.

SignalEyes is onze oplossing voor monitoring met name aardobservatie data en andere databronnen. Monitoring is het signaleren van veranderingen en het duiden ervan naar acties en direct bruikbare inzichten. SignalEyes levert  gebruikersspecifieke informatie over gesignaleerde veranderingen en de door die gebruiker te ondernemen actie. SignalEyes gebruikers hebben belang bij:

  • De constructie en sloop van gebouwen en delen van gebouwen (onroerende zaak belasting, bouwvergunningen, verzekering, kaartbijhouding, mogelijke conflicten met ondergrondse infrastructuur, enz.)
  • Het kappen, snoeien en planten van bomen, we kennen alle 135 miljoen bomen in Nederland
  • Veranderingen in wegen, spoorwegen en watergangen
  • Veranderingen in akkers en grasland in geometrie, gewas, grondbewerking, groei, droogte, enz.
  • Veranderingen in natuurlijk terrein door brand, verdroging, vernatting verstuiving, eutrofiëring, invasieve exoten, enz.

SignalEyes gebruikt een objectbenadering en assimileert data van de meeste aardobservatiesatellieten, maar ook van sociale media en ‘crowd sources’. De SignalEyes 1e laag infrastructuur gebruikt ‘deep-learning’ algoritmiek. Deze eigen kunstmatige intelligentie software bewaakt de objecten waar onze habitat uit bestaat (gebouwen, wegen, spoor, watergangen, bomen, enz.). Indien een verandering aan één of meer van deze objecten wordt gesignaleerd wordt in de 2e SignalEyes laag daaruit de Call-to-Action geproduceerd die specifiek voor een bepaalde afnemer van toepassing is. De CtA’s kunnen worden verzonden als SMS-bericht, maar ook geconsulteerd worden via onze API of webportaal. De data bevat kwaliteitsparameters, brondata, enz. Een CtA is ondubbelzinnig en wordt gebruikt om te controleren of de benoemde actie correct is uitgevoerd. Dat is de SignalEyes methode.

signaleyes engels
nl_NL
nl_NL