web analytics

CO2 prestatieladder

NEO B.V. onderschrijft de urgentie van CO2-reductie om klimaatverandering te beperken. We brengen onze CO2-uitstoot in beeld, formuleren doelen geformuleerd en nemen reductiemaatregelen. Ook stimuleren we onze toeleveranciers en klanten om zich óók in te spannen voor CO2-reductie. Sinds augustus 2020 is NEO gecertificeerd voor niveau 3 van de CO2-prestatieladder.

DOELSTELLINGEN CO2-REDUCTIE

De doelstelling is om de CO2-uitstoot te reduceren met 25% in 2022 ten opzichte van 2019. Dat wil zeggen 25% CO2-uitstoot reduceren voor scope 1 en 25% CO2-uitstoot reduceren voor scope 2. De doelstelling en de voortgang in de reductie van de CO2-uitstoot koppelen we ook aan onze omzetgroei. 

EMISSIE INVENTARISATIE 2021 (FOOTPRINT)

Als onderdeel van de CO2-prestatieladder is de footprint in kaart gebracht. De footprint van NEO in 2021 kan hier worden gedownload.

SECTOR INITIATIEVEN

Innovatie Lab Geobusiness Nederland

GeoBusiness Nederland heeft het initiatief genomen om met haar leden vorm te geven aan een nieuwe vorm van samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven in de vorm van een ‘Innovatie Lab’. In deze inspirerende omgeving worden nieuwe samenwerkingsvormen onderzocht door leden van GeoBusiness Nederland meet partners in andere sectoren. Binnen het Innovatie Lab richt NEO zich specifiek op het ontwikkelen van diensten met betrekking tot de energietransitie.

Alle zonnepanelen in Nederland op de kaart

In Zonnepanelen op de kaart tonen we alle zonnepanelen in Nederland en monitoren de ontwikkeling. De stormachtige ontwikkeling ervan is een factor van belang in de energietransitie. Het is voor ons allemaal belangrijk om informatie over dit onderwerp beschikbaar te hebben en geen ‘fake data’ te gebruiken. Vandaar dat de data dan ook via een openbare kaartviewer voor iedereen toegankelijk is en meldingen mogelijk zijn door een ieder.

Voor meer informatie over de CO2 prestatieladder kunt u terecht op de site van Skao, beheerder van de CO2 prestatieladder.

nl_NL
nl_NL