web analytics

Oever- en waterplanten monitoring

Onze vegetatie langs en in sloot en plas is bijzonder en waard om te monitoren

De vegetatie langs oevers en in het water is voor Nederland ecologisch erg belangrijk en een zeer dynamisch element. Deze vegetatie speelt ook een rol in de regulering van afvoer, volume en frequentie van baggerwerk en de schouw, de waterkwaliteit, de biodiversiteit en de recreatieve aspecten t.a.v. zwemmen en varen. 

 

NEO voorziet waterbeheerders van informatie over kwaliteit en kwantiteit van vegetatie op vele momenten in het jaar voor alle waterlichamen breder dan 1 meter.  We leveren waarschuwingssignalen, kaarten, beelden, enz. De diensten zijn gebaseerd op Open Data satellietbeelden en AI-analytics. 

Om meer te weten te komen neemt u contact op met Lotte ten Harmsen van de Beek voor meer info of gebruik het contactformulier. 

sloten en bagger
ENV Oever en waterplanten monitoring - slootvegetatie
ENV Oever en waterplanten monitoring - bagger
nl_NL
nl_NL