web analytics

Teeltbegeleiding

Zien wij meer aan het gewas dan de boer?

Wij denken dat dat nu nog maar af en toe het geval is. Toch kunnen we de teler ondersteunen met informatie voor zijn/haar ketenpartners. Deze leveranciers en afnemers kunnen daarmee hun diensten aan de boer optimaliseren, onder meer op het gebied van logistiek, inputs en advies tot de juiste actie op het juiste moment.

 

Ook levert NEO beeldinformatie aan hightech boeren van hun bedrijf en van de buren van het lopende en van voorgaande jaren. De beelden, statistieken, indices en grafieken worden ontsloten in de online Crop Monitor. Die toont hoe een gewas presteert t.o.v. andere percelen en jaren: Doet mijn gewas het beter of slechter, NEO’s Crop Monitor heeft het antwoord.

Neem contact op met Henk Janssen voor  meer info of gebruik het Contact formulier.

nl_NL
nl_NL