web analytics

Monitoring van exoten en plagen

Door waarnemingen en beeld te verbinden met AI helpen we in plaagbestrijding

Dieren, planten en micro-organismen die in een nieuw gebied terechtkomen kunnen schade veroorzaken. Ook krijgen door droogte, klimaatsverandering, enz. in- en uitheemse soorten de kans om zich tot een ‘plaag’ te ontwikkelen. Soms vergt dat ingrijpen door de beheerder en soms kan NEO daarbij helpen.

 

Wij kunnen vegetatie-ontwikkeling monitoren en soms duiden met behulp van waarnemingen buiten. We leveren bijvoorbeeld informatie met betrekking tot het Fonteinkruid in de Randmeren, eendenkroos in allerlei watergangen, Zeekweek op de kwelder, de Grote Waternavel, de Japanse Duizendknoop op dijken, enz.

Heeft u vragen of wilt u weten of we uw probleem op dit gebied ook in beeld kunnen brengen, neem dan contact op met Lotte ten Harmsen van de Beek  of gebruik het contactformulier. 

nl_NL
nl_NL