web analytics

Pijplijn monitoring: monitoring van Kabels en Leidingen

Door veranderingen nabij kabels en leidingen te signaleren helpt NEO in de borging van leveringszekerheid en veiligheid

Kabels en leidingen zijn deel van onze kritieke infrastructuur. Bewaking van veiligheid en leveringszekerheid zijn essentieel. NEO helpt kosten en risico’s te verlagen door te waarschuwen als er in de nabijheid van kabels en leidingen iets gebeurt.

 

Met onze signaleringsdiensten geven we inzicht in nieuwe risico’s voor kabels en leidingen voor transport van gas, water, elektriciteit en telecom. Denk aan ongewenste activiteiten en kwetsbare objecten in de belemmeringenstrook, effecten van boomwortels, bewaking van leidingmeubilair en veranderingen in de diepteligging. Ook brengen we veranderingen in beeld voor gebieden die in het veld niet kunnen worden geïnspecteerd i.v.m. beperkte toegang of vliegbeperkingen. Met een vergelijking met bekende (KLIC)meldingen filteren we nieuwe en onbekende verstoringen uit.

Neem contact op met Steven Braakman of gebruik het contactformulier voor meer informatie over pijplijn monitoring door NEO.

pijplijn monitoring
nl_NL
nl_NL