web analytics

Werkproces BAG, BGT en WOZ bijhouding met mutatiesignalen

We automatiseren het beheer van kaartactualisering: ‘één keer raken’

Voor de meeste bronhouders is het gebruik van mutatiesignalen geen nieuws. En wij signaleren ook al weer 20 jaar mutaties. De procesinnovatie van nu is de verrijking van het signaal tot werk- en controle instructie.  Zo levert de signalering tijd op i.p.v. andersom.

 

We signaleren mutaties in uw gebied met alle bruikbare en beschikbare beelddata. Dat doen we zo geautomatiseerd mogelijk. Natuurlijk schuwen we het handwerk niet om de gewenste kwaliteit te behalen.

De signalen worden met uw participatie omgezet naar werkinstructies, specifiek voor BAG, BGT en WOZ. U geeft de werkinstructie door aan landmeter/fotogrammeter of taxateur. Die wint de data in en u hebt de regie.

U controleert de ingewonnen data geautomatiseerd aan de hand van de werkinstructie. Daarmee is de SignalEyes cyclus rond.  

Voor meer info kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier.

Mutaties signaleren voor BAG, BGT en WOZ
nl_NL
nl_NL