web analytics

MVO

NEO B.V. onderschrijft de urgentie van CO2-reductie om klimaatverandering te beperken. We brengen onze CO2-uitstoot in beeld, formuleren doelen geformuleerd en nemen reductiemaatregelen. Ook stimuleren we onze toeleveranciers en klanten om zich óók in te spannen voor CO2-reductie. Sinds augustus 2020 is NEO gecertificeerd voor niveau 3 van de CO2-prestatieladder.

DOELSTELLINGEN CO2-REDUCTIE

De doelstelling is om de CO2-uitstoot te reduceren met 15% in 2025 ten opzichte van 2022. Dat wil zeggen 15% CO2-uitstoot reduceren voor scope 1 en scope 2. De doelstelling en de voortgang in de reductie van de CO2-uitstoot koppelen we ook aan onze omzetgroei.

De doelstelling van 15% wordt verdeeld in 5% voor 2023, 5% voor 2024 en 5% voor 2025. 

Voortgang 2023 een reductie van 31% t.o.v. 2022.

nl_NL
nl_NL