web analytics

MVO

NEO B.V. onderschrijft de urgentie van CO2-reductie om klimaatverandering te beperken. We brengen onze CO2-uitstoot in beeld, formuleren doelen geformuleerd en nemen reductiemaatregelen. Ook stimuleren we onze toeleveranciers en klanten om zich óók in te spannen voor CO2-reductie. Sinds augustus 2020 is NEO gecertificeerd voor niveau 3 van de CO2-prestatieladder.

DOELSTELLINGEN CO2-REDUCTIE

De doelstelling is om de CO2-uitstoot te reduceren met 25% in 2022 ten opzichte van 2019. Dat wil zeggen 25% CO2-uitstoot reduceren voor scope 1 en 25% CO2-uitstoot reduceren voor scope 2. De doelstelling en de voortgang in de reductie van de CO2-uitstoot koppelen we ook aan onze omzetgroei.

Als onderdeel van de CO2-prestatieladder is de footprint in kaart gebracht. 

nl_NL
nl_NL