web analytics

2023: Glasvezeluitbreiding leidt tot toename belang monitoren van bomen

Trees passed in 2023

Ook in 2023 worden naar verwachting weer honderdduizenden huishoudens aangesloten. Een bekende parameter in de wereld van glasvezel is homes passed, huishoudens die aangesloten (kunnen) worden. Dat betekent weer veel graafwerk, vaak in de buurt van bomen. Uit onze praktijk blijkt dat bij aanleg van glasvezel zo’n 30% tot soms zelfs 50% van de bomen in een gebied in beeld komt. Het aantal trees passed is ook een belangrijke parameter! Naar verwachting gaat het dan in 2023 om honderdduizenden tot meer dan een miljoen trees passed. Ook in de jaren daarna gaat het om vergelijkbare aantallen. Zaak dus om de omgeving en al die bomen dus goed in beeld te brengen!

Omgeving goed in beeld 

Bij het ontwerp staan de ontwerpers voor een grote opgave om de omgeving en de bomen goed in beeld te brengen. De druk op personeel is al groot, het is dus van belang om efficiënt te werken en snel te schakelen. Met de boomrisicodienst van NEO zijn al die bomen (ook die op privégrond) en de wortelzones van die bomen vooraf al goed in beeld gebracht. Met deze informatie kan efficiënter gewerkt worden. Zo wordt de doorlooptijd verkort en de risico’s verlaagd. Dat is in het voordeel van de aannemer, de opdrachtgever en de inwoners. Naast bomen brengt NEO ook de verhardingen in beeld, zodat bij het ontwerp ook rekening kan worden gehouden met de kosten voor het herstel van bestrating en asfalt en dergelijke.

Met de Boomrisicodiensten maakt NEO het ontwerpen en aanleggen van kabels en leidingen minder risicovol, makkelijker en efficiënter, en dus voordeliger.

nl_NL
nl_NL