web analytics

Boomrisico in beeld

Met de Boomrisicodiensten maakt NEO het ontwerpen en aanleggen van kabels en leidingen minder risicovol, makkelijker en efficiënter, en dus voordeliger.

Boomrisico in beeld

Algemeen

Bij de aanleg en onderhoud van kabels en leidingen staan boomwortels in de weg. Met actuele informatie over boomkronen, kwetsbare boomzones en wortelrisicozones van NEO, beperkt u risico’s en kosten.

Gas, drink- en rioolwater, elektriciteit en data wordt vervoerd door ondergrondse kabels en leidingen. Onder de grond liggen ook de wortels van onze bomen. Wanneer wortels beschadigd raken door graafactiviteiten dan hebben niet alleen de bomen, maar ook de mensen een probleem, omdat bomen onze straten en huizen koel houden en een ecologische waarde hebben. Door in de ontwerpfase de omgeving goed in beeld te brengen, kunnen deze risico’s in beeld worden gebracht en kosten worden bespaard.

 

boom_bron-WUR.png
geul_bron-MKBinfra.png

Een ontwerp maken dat goed in de omgeving past, vereist wel dat u weet waar de bomen staan en een inschatting kan maken waar de wortels zich bevinden. Zelf schouwen in het veld of analyses maken met fotomateriaal in combinatie met handmatig digitaliseerwerk, kost echter tijd. En open data over bomen is vaak niet aanwezig of incompleet. Hoe vermindert u nu het risico op graafschade zonder de ontwerpkosten te verhogen?

Met de Boomrisicodienst heeft u direct inzicht in waar de bomen staan en waar de risicozones zich bevinden. We combineren informatie over de diameter en vorm van de boomkroon, de precieze stampositie (eventueel met BGT-nauwkeurigheid) en de risicozonering van de omgeving. Met deze informatie kunt u het ontwerp optimaal inpassen in de omgeving en een inschatting maken van uitvoeringskosten. We leveren deze informatie zo dat dezer naadloos is toe te passen in uw ontwerp- en analysetools en te integreren met andere relevantie informatie over de omgeving en assets.

Risico’s voor uw uitvoering en ook voor de omgeving worden zo beperkt, u voldoet aan de randvoorwaarden van o.a. het Norminstituut Bomen en u kunt efficiënter werken.

Animatie

Boomwortels op de kaart

Boomrisico dienst in detail

Binnen de Bomenrisicotool bieden wij twee opties, Basis en Plus, die zijn opgebouwd uit verschillende onderdelen. Deze onderdelen sluiten aan op aan de randvoorwaarden die het Norminstituut Bomen in samenwerking met de branche heeft opgesteld en presenteert op o.a. de bomenposter ‘Werken rond bomen’. 

 

1. Boomrisico Basis

Inhoud: 

  • boomkronen 
  • Kwetsbare boomzone 

Voorbeeld: 

Vruchtenbuurt_BoomrisicoBasis.jpeg

Boomrisico Basis bevat de boomkronen en de kwetsbare boomzone contouren.

2. Boomrisico Plus

Inhoud: 

  • boomkronen 
  • Kwetsbare boomzone
  • Verbeterde stampositie *
  • Wortelrisicozone **

Voorbeeld: 

Vruchtenbuurt_BoomrisicoPlus.jpeg

Boomrisico Plus biedt daarnaast extra inzichten in de stamposities van de bomen en in de wortelrisicozones. De zogenaamde VerbeterdeStamposities zijn vastgesteld op basis van laserscandata uit de meest recente data van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN). Het stampositiebestand is gebaseerd op de ons bekende boomkronen. De Wortelrisicozone geeft een projectie van de vermoede wortelrisicozones, door ten opzichte van de verbeterde stampositie de wortelzone te projecteren. Zo ontstaat een nauwkeuriger beeld van de risico’s met betrekking tot de wortelzones van bomen.

"Kwaliteit is goed en duidelijk"

– APK Telecom 

Over de boomrisico dienst 

Specialist over boomrisico

pasfoto-2.jpg

Steven Braakman

Business Developer

NEO draagt graag bij aan een gezonde en leefbare leefomgeving. Al langere tijd monitoren we bomen middels het Boomregister, samen met onze partners in de open data corporatie Boomregister.  Daarbij gebruiken we remote sensing data als laserscan data, luchtfoto’s en ook satellietbeelden. Dat zijn allemaal open datasets. Zo kunnen we altijd een actueel overzicht leveren van bomen (o.a. de boomkronen en hoogte en andere kenmerken).

Met onze boomrisicodiensten gaan we een stapje verder. We gebruiken Artificial Intelligence (AI) technieken om nog meer bruikbare informatie uit die open data te halen, bijvoorbeeld de stamposities, die we afleiden uit laseraltimetrie-data. Met deze preciezere stamposities kunnen nuttige inzichten worden gehaald. Bijvoorbeeld op welk kadastraal perceel de boom staat, zodat duidelijk er wordt van wie de boom is en welke regels er gelden. Een ander belangrijke toepassing is dat we ook een betere inschatting kunnen maken van waar de wortelpakketten zich bevinden. Dat helpt ontwerpers en grondroerders om al vroeg in het ontwerpproces de risico’s voor wat er in de ondergrond aanwezig is beter in te schatten en het ontwerp optimaal af te stemmen op de omgeving. Wat is het beste alignement? Hoeveel meter aan sleuven of boringen gaat het om? We leveren de informatie zo aan dat het makkelijk is te integreren met andere informatiebronnen (zoals bodemkwaliteit, archeologie, etc.) en zo een integrale afweging kan worden gemaakt. Als onze informatie
bijdraagt aan het voorkomen van schade en aan prettiger werken voor
grondroerders, dan zijn wij blij.

 

 

FAQ

Meer informatie over de boomrisico dienst

Wat is Boomrisico voor dienst?

De Boomrisicodienst geeft inzicht in alle bomen en bijbehorende wortelrisicozones De kronen van de bomen heeft NEO BV uit Amersfoort in opdracht van het Coöperatief Boomregister in kaart gebracht, risicozones met projectie van de kluiten zijn daaraan toegevoegd. NEO houdt deze dienst voortdurend bij. De dienst is in het leven geroepen om u te voorzien van informatie voor grondroering, zoals aanleg nieuwe kabels en leidingen.

Wat voor informatie vind ik in de dienst?

U vindt basisinformatie over alle bomen in Nederland: locatie, kroon diameter, hoogte en management vorm. Deze basisinformatie is aangevuld met een stampositie. Deze zogenaamde VerbeterdeStamposities zijn vastgesteld op basis van laserscandata uit de meest recente data van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) en zijn nauwkeurig berekend. Tot slot zijn risicozoneringen opgenomen die in lijn zijn met de Bomenposter.

Hoe actueel is Boomrisico?

We gebruiken ieder jaar tenminste een hoogtemodel en vijf a zes zeer gedetailleerde satellietbeelden van heel Nederland. Als er ‘verse’ beelden zijn dan wordt Boombasis binnen 4 maanden geactualiseerd. En in 2022 binnen twee maanden.

Hoe volledig en juist is de informatie van Boomrisico?

Het boomkronendek is voor meer dan 95% volledig. Tenminste 80% van de onderscheiden laanboomobjecten komt overeen met de individuele boom. De boomhoogte van 90% van de bomen heeft een nauwkeurigheid van 1,50 meter.

Sluit Boomrisico aan bij de Bomenposter?
Hoe krijgen we de data?

Na bestelling krijgt u een account met toegang tot de API. De RESTful API serveert de data via een WFS-interface en via geoJSON. U kunt data downloaden of visualiseren in uw eigen GIS. Desnoods kunnen we eenmalig ook een shapefile van de bestelde data aanleveren en/of een rapportage maken.

Waar vind ik informatie over de API?

De beschrijving van de API kunt u vinden op boombasis.signaleyes.nl

Hoe krijgen wij de data?

Na bestelling krijgt u een account met toegang tot de API.

  • API: De RESTful API serveert de data via een WFS-interface en geo-JSON. U kunt data downloaden of visualiseren in uw eigen GIS. Desnoods kunnen we eenmalig ook een shapefile van de bestelde data aanleveren en/of een rapportage maken.
  • Adressenlijst: u krijgt een extract van onze database waarin de zonnepaneleninformatie per BAG-adres is geclusterd. De data is voorzien van dezelfde informatie omtrent locatie (koppeling BAG, Kadastraal perceel) en vermogens als via de API.
Waar vind ik informatie over de API?

Technische informatie over de API vindt u op zonnepanelen.signaleyes.nl.
Het gaat om een RESTful API volgens Nederlandse standaarden. Om de API te gebruiken is een username en password vereist.

Wat mag ik met de data doen en wat niet?

Wij hanteren licentievorm CC BY-NC 4.0. Dat wil zeggen dat u van alles met de data mag doen, maar u mag inloggegevens en data niet doorverkopen zonder toestemming van het Boomregister.

Hoe brengen jullie de boomrisico's in kaart?

Wij hebben een model ontwikkeld dat bomen herkent in hoogtedata aangevuld met satellietbeelden en luchtfoto’s. Er wordt natuurlijk intensief gebruik gemaakt van A.I. Ook deze dienst is ‘Powered by SIgnalEyes’, het werkproces van NEO om geoinformatie te borgen en te actualiseren.

Op het formulier zie ik de standaarddiensten. Leveren jullie ook maatwerk?

Natuurlijk doen we dat. Voorbeelden zijn actualisatie van uw stamposties en ondersteuning van handhaving van de Wet Natuurbescherming. Vul het contactformulier in en u hoort van ons.

Is de dienst alleen in Nederland of ook daarbuiten beschikbaar?

De dienst bedekt op dit moment heel Nederland, maar er wordt gewerkt aan uitbreidingen in buurlanden, neemt u contact met ons op als u daar meer informatie over wenst.

Leveren jullie ook andere diensten die voor grondroerders relevant zijn?

De dienst bedekt op dit moment heel Nederland, maar er wordt gewerkt aan uitbreidingen in buurlanden, neemt u contact met ons op als u daar meer informatie over wenst.

 
 

Onze nieuwsbrief 

Aboneer op onze nieuwsbrief & krijg updates en nieuws

nl_NL
nl_NL