web analytics

Boomstampositie BGT

Hoe krijg ik de bomen nauwkeurig in mijn kaart, hoe vermijd ik graafschade en op wiens grond staat de boom? 

BoomstampositieBGT is een informatiedienst op API van NEO waarvan we de stampositie van alle Nederlandse bomen met hoge nauwkeurigheid hebben bepaald en blijvend zullen onderhouden. Desgewenst plaatst NEO ze met de bronhouder in de BGT en registreert de mutaties.

De stampositie van een boom bepaalt of er graafschade ontstaat, wie de eigenaar van de boom is, enz. Bomen worden maar heel zelden verplaatst, maar er komen natuurlijk wel nieuwe bomen bij en er verdwijnen er ook. Doordat NEO gebruikt maakt van aardobservatiedata en AI kunnen we deze mutaties accuraat volgen en de positie van de stam met BGT-nauwkeurigheid bepalen.

De stamposities worden via onze API geserveerd, waarna u de data verder kunt analyseren in uw gewenste omgeving. Met de beantwoording van enkele vragen berekenen we wat de kosten voor het gebruik van de API voor u zijn, en kunt u de bestelling plaatsen.

Voor meer informatie kunt u  Wigger Tims benaderen of contact opnemen via het contactformulier. 

Afbeelding_boomstampositiesBGT

FAQ

Meer informatie over Boomstampositie

Hieronder vindt u antwoorden op 9 veel gestelde vragen. Wilt u direct een prijsberekening voor de kosten voor het gebruik van de API van BoomstampositieBGT aanvragen, klik dan hier.

Wat is BoomstampositieBGT voor dienst?

Met BoomstampositieBGT heeft NEO BV uit Amersfoort voor alle bomen in Nederland de stamposities nauwkeurig in kaart gebracht. De informatie over de boomkroon, boomhoogte enz. vindt u in Boombasis. De dienst is in het leven geroepen om u te voorzien van informatie in groenbeheer, assetmanagement, en natuurlijk voor het actualiseren van bomen in de BGT.

Binnen de dienst onderscheiden we twee versies: ‘as is’ en ‘BGT ready’. De ‘As is’ versie is volledig automatisch gegenereerd. Hierdoor kunnen er afwijkingen inzitten door bijvoorbeeld incomplete brondata. In de ‘BGT ready’ versie controleren we de laanbomen op correctheid. Waar nodig worden stamposities verplaatst, verwijderd of toegevoegd. De laanbomen kunt u daarmee direct toevoegen aan de BGT of eventueel voeren wij dat voor de bronhouder uit. 

Voor welke toepassingen in BoomstampoitieBGT een oplossing?

Voor het moment kennen we drie toepassingen:

De BGT ready versie voldoet aan de kwaliteitseisen van de BGT. Deze stammen kunnen dus direct kunnen worden toegevoegd aan de BGT of NEO kan u daarbij van dienst zijn. Met de omgevingswet in aantocht is betrouwbare informatie over bomen en stamposities van grote toegevoegde waarde.

Nauwkeurige stamposities zijn naast opname in de BGT zeer interessant voor aannemers en projectontwikkelaars. Zowel tijdens de voorstudie als analyse fase is accurate boominformatie essentieel. Kabel en leiding tracés kunnen beter worden bepaald, en het risico op graafschade wordt aanzienlijk verkleind.

Een derde toepassing geldt dat de stampositie iets zegt over de eigenaar van de boom. In welk kadastraal perceel bevindt de boom zich? Nuttige informatie bij beheer en onderhoud en landschapssubsidie.

Wat voor informatie vind ik in het BoomstampositieBGT bestand?

U vindt basis informatie over stamposities van alle bomen in Nederland: locatie als punt, nauwkeurigheidsindicatie, datum brondata.

Hoe actueel zijn de stamposities ?

De stamposities zijn gerelateerd aan de boomkronen uit de Boombasis dienst. Doordat we de boomkronen continue monitoren op basis van o.a. hoogtedata en satellietbeelden zijn ook de stamposities actueel. Op het moment dat er een nieuwe boom wordt toegevoegd zal ook een nieuwe nauwkeurige stampositie worden bepaald.

Hoe volledig en juist zijn de stamposities?

De stamposities van laanbomen met weinig ondergroei voldoet aan de nauwkeurigheidseisen van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Voor andere bomen is de gevolgde productiemethode identiek, maar ondergroei (tussen 75 cm en 3 meter hoogte) kan de positieberekening nadelig beïnvloeden. Deze ondergroei is ook als separate laag leverbaar. Bovendien is iedere stampositie vergezeld van een kwaliteitsindicatie, gebaseerd op samenhang van punten en ondergroei.

Het stampositiebestand is gebaseerd op de ons bekende boomkronen. Voor bomen lager dan 6 meter of met een boomkroon met een oppervlak kleiner dan 4m2 geven we niet de garantie dat we ze in ons bestand hebben. We garanderen dat het bestand voor meer dan 95% compleet is voor laanbomen en voor meer dan 80% als je naar een klein gebied kijkt. In boomgroepen en bos klopt het gezamenlijke kroonoppervlak wel, maar zijn niet alle individuele bomen juist omlijnd, dus ook niet alle stamposities volledig.

Wij hebben reeds stamposities in de BGT staan. Is deze dienst voor ons dan nog steeds interessant?

a zeker. Uit ervaring weten we dat veel bomen die momenteel in de BGT staan eigenlijk onvoldoende nauwkeurig zijn. Daarnaast ontbreken er bomen, of zijn bomen inmiddels verdwenen. Met BoomstampositieBGT zorgen we er voor dat uw bestand actueel en volledig is, en daarnaast voldoet aan de nauwkeurigheidseisen van de BGT indien u kiest voor de ‘BGT ready’ versie.a zeker. Uit ervaring weten we dat veel bomen die momenteel in de BGT staan eigenlijk onvoldoende nauwkeurig zijn. Daarnaast ontbreken er bomen, of zijn bomen inmiddels verdwenen. Met BoomstampositieBGT zorgen we er voor dat uw bestand actueel en volledig is, en daarnaast voldoet aan de nauwkeurigheidseisen van de BGT indien u kiest voor de ‘BGT ready’ versie.v

Wat mag ik met de data doen en wat niet?

Wij hanteren licentievorm CC BY-NC 4.0. Dat wil zeggen dat u van alles met de data mag doen, maar u mag inloggegevens en data niet doorverkopen zonder toestemming van NEO BV.

Hoe brengen jullie de stamposities in kaart?

Wij hebben een model ontwikkeld dat de stam van een boom herkent in hoogtedata. Er wordt natuurlijk intensief gebruik gemaakt van A.I. Ook deze dienst is ‘Powered by SIgnalEyes’, het werkproces van NEO om geoinformatie te borgen en te actualiseren.

Op het formulier zie ik de standaarddiensten. Leveren jullie ook maatwerk?

Uiteraard. Indien uw toepassing niet ondersteund wordt door de ‘as is’ of ‘BGT ready’ versie kunt u het contactformulier invullen waarna we op uw vraag terug zullen komen.

nl_NL
nl_NL