web analytics

Hoe voorkom ik graafschade aan boomwortels?

Bij de aanleg en onderhoud van kabels en leidingen staan boomwortels in de weg. Met actuele informatie over boomkronen, stamposities en verharding van NEO, beperkt u risico’s en kosten.

Gas, drink- en rioolwater, elektriciteit en intranet wordt vervoerd door ondergrondse kabels en leidingen. Onder de grond liggen ook de wortels van onze bomen. En die hebben een probleem als wortels beschadigd raken in aanleg en onderhoud.

Hoe vermindert u het risico op graafschade en verlaagt u de kosten?

In Boomwortels-op-de-kaart combineren we de informatie over de diameter en vorm van de boomkroon, de precieze stampositie (BGT-nauwkeurigheid), de risicozonering en het verhardingstype van de omgeving. Risico’s voor de uitvoering en de omgeving worden beperkt en de kosten verlaagd en u voldoet aan de randvoorwaarden van o.a. het Norminstituut Bomen.

Neem contact op met Steven Braakman voor meer info of gebruik het contactformulier. 

graafschade img02
graafschade img01
nl_NL
nl_NL