web analytics

CO2-prestatieladder

Sinds 21 september 2020 is NEO gecertificeerd voor de CO2-prestatieladder niveau 3. NEO onderschrijft de urgentie van CO2-reductie om klimaatverandering te beperken. Vanuit het duurzaamheidsbeleid wordt de CO2-uitstoot in beeld gebracht, worden doelen geformuleerd en reductiemaatregelen genomen. Daarnaast stimuleren we onze toeleveranciers en klanten om zich óók in te spannen voor CO2-reductie.

Transparantie is een belangrijk onderdeel van de certificering. Een van de manieren waarop daar vorm aan wordt gegeven is het openbaar publiceren van de footprint van het afgelopen jaar. NEO heeft haar footprint over 2020 berekend, en is via onze speciale pagina over de CO2 Prestatieladder te downloaden: https://www.neo.nl/co2-prestatieladder/

Mocht u meer willen weten over de CO2-prestatieladder, dan verwijzen we u graag naar de website van SKAO: https://www.skao.nl/nl

nl_NL
nl_NL