web analytics

Visie en Missie

Creating valuable services by sensing the dynamics of our habitat.

Visie

Omdat de wereld continu verandert, verliest informatie snel haar waarde. Daarom is het belangrijk om eerst te bepalen wat er niet meer klopt of technisch niet meer bruikbaar is. Met die kennis wordt samen met de klant gekozen hoe actualisering het beste plaats kan vinden. Na actualisering vindt controle plaats of er geen fouten zijn gemaakt. Deze logica vormt de basis van het SignalEyes werkproces. Met SignalEyes volgen we de strategie ‘detect the expected en discover the unexpected’ en wordt dataverwerking en beeldanalyse telkens systematisch uitgevoerd en steeds verder geautomatiseerd.

Missie

NEO is een aardobservatiebedrijf. Met onze focus op de continu veranderende omgeving ontwikkelen wij innovatieve diensten waarmee uw geo-informatie altijd actueel en breed toepasbaar is. NEO borgt en actualiseert kaart- en beheersinformatie van klanten met betrekking tot landbouw, bosbouw, milieu- en infrastructuur. NEO kiest daarbij voor innovatieve en trendsettende oplossingen met duurzaam de beste kosten/baten verhouding voor de klant. NEO is een zakelijke dienstverlener die thuis hoort in de geo-sector, the ‘where-business’. In de oplossingen van NEO speelt het gebruik van opnamen uit vliegtuigen, satellieten, enz. een belangrijke rol evenals andere telematische informatiebronnen (crowdsourcing).NEO lost de vraag op “waar zijn de objecten waar de klant in geïnteresseerd is en zijn die objecten nog onveranderd”. Het gaat dan om objecten als gebouwen, wegen, sloten, bomen, natuurgebieden, landschapselementen, landbouwpercelen, bossen, enz.

Het SignalEyes werkproces van NEO is ingericht voor de oplossing van dit probleem met gebruikmaking van luchtfoto’s, satellietopnamen, enz. Dit werkproces is onderscheidend omdat rond de handelingen die met geo-informatie en beeldmateriaal plaatsvindt altijd controles op kwantiteit en kwaliteit van data en geo-informatie plaatsvinden.

techcrossing tekening2 met oog

nl_NL
nl_NL