web analytics

Tweede klantcontactdag NEO 4 oktober wederom geslaagd

In navolging op onze eerste klantcontactdag op 23 juni jl. heeft NEO op dinsdag 4 oktober samen met een aantal aanwezige deelnemers van verschillende gemeenten de kwaliteit van de huidige dienstverlening verkend. NEO wil graag weten in hoeverre het huidige mutatiesignaleringsproduct (nog) aansluit op de verwachtingen en wensen van gemeenten. Om zo veel mogelijk van elkaar te leren heeft NEO gekozen voor een open dialoog over de waarde van mutatiesignalen voor gemeentelijke werkprocessen met betrekking tot geo-informatie (BAG,WOZ, BGT, BOR).

Verschillende aanwezigen hebben aangegeven het initiatief van NEO te waarderen en er graag een vervolg aan te geven door volgend jaar weer een evaluatie te doen.
Wilt u ook deelnemen aan een klantcontactdag, meld u zich dan vooral aan voor een volgende sessie. Aanmelden kan bij Linda Daalhuisen (linda.daalhuisen@neo.nl) o.v.v. klantcontactdag. De sessie is overigens in de ochtend en wordt afgesloten met een gezamenlijke lunch.

Zie ik u dan?

nl_NL
nl_NL