web analytics

Snel overstromingen in beeld brengen in Dhaka, Bangladesh

Overstromingen en andere natuurrampen leiden tot veel ellende en overlast zoals recent weer bleek in het Caribisch gebied (orkanen) en ook in Azië. Voor de recente overstromingen in Bangladesh die levens eiste en aanzienlijke schade veroorzaakte, heeft NEO snel de overstromingen in beeld kunnen brengen van Dhaka. Met behulp van Sentinel-1-radarsatellietbeelden kon snel worden vastgesteld welke delen van de regio overstroomd waren en hoe dit zich in de tijd ontwikkelde. Deze informatie kan worden gebruikt voor zowel operationele maatregelen als beleid.

Dhaka Flood Aug2017 klein

Overstromingen in Dhaka in augustus-oktober 2017, gebaseerd op Sentinel-1 radarbeelden (achtergrond Pleiades beeld uit 2016).

NEO werkt binnen een consortium aan het EO4SD Urban project voor ESA. Doel van het project is aardobservatie inzetten voor duurzame ontwikkeling van steden (sustainable development). Eén van de aspecten is het omgaan met gevolgen van overstromingen. Met behulp van aardobservatiegegevens (satellietbeelden) is het mogelijk om de overstroming en de effecten snel en voor een groot gebied in beeld te brengen.

In augustus 2017 waren er grootschalige overstromingen in Bangladesh en Dhaka. Deze overstromingen, alhoewel niet de grootste in het laatste decennium, eisten verschillende levens en veroorzaakten aanzienlijke schade. Als onderdeel van het consortium EO4SD-Urban, was NEO in staat om snelle ondersteuning te bieden door de overstromingen in beeld brengen. Met behulp van Sentinel-1-radarsatellietbeelden kon snel worden vastgesteld welke delen van de regio overstroomd zijn en hoe dit zich in de tijd ontwikkelde. Deze informatie kan worden gebruikt voor zowel operationele maatregelen als beleid.

Naast deze real-time monitoring van overstromingen zijn er ook historische gebeurtenissen tussen 2004 en 2016 in de regio in kaart gebracht. Dit levert inzicht in daadwerkelijk opgetreden overstromingen en het gebied dat door water wordt bedekt. Deze taak bleek echter bijzonder uitdagend vanwege de beperkte beschikbaarheid van gegevens, zoals radar data en optische beelden (deze worden in tegenstelling tot radargegevens, ernstig beïnvloed door de aanwezigheid van wolken). De op basis van deze historische gegevens vastgestelde overstromingsfrequentie is vervolgens gecombineerd met informatie over landgebruik (door projectpartners vastgesteld op basis van Pleiades satellietbeelden) om een overstromingsrisicokaart voor de hele stad te genereren.

De overstromingsrisicokaart biedt ondersteuning voor het voorspellen van schade als gevolg van toekomstige overstromingen. Op basis van die inzichten kan de stedelijke planning worden aangepast en kunnen mitigerende maatregelen worden vastgesteld, zodat de stad beter op de overstromingen kan anticiperen en daarmee duurzamer wordt.

U153 flood risk 2

Overstromingsrisicokaart van Dahka, gebaseerd op beschikbare satellitebeelden in de periode 2004-2016 en landgebruik. Geel: laag risico, oranje/rood hoger risico (achtergrond Pleiades beeld uit 2016).

nl_NL
nl_NL