web analytics

Smart Almaty

Misschien herinnert u zich de wonderijsbaan Medeo in Alma Ata nog. Die bestaat nog steeds en het 1000-jarige Almaty is inmiddels een miljoenenstad langs de moderne zijderoute in Kazachstan. In dat land ontwikkelt alles zich snel, mede dankzij de olie en gas-voorraden. NEO helpt met haar Nevasco-partners het gemeentebestuur in het toepassen van aardobservatie in het beheer van de stad. Kazachstan heeft een veel grotere ruimtevaarttraditie dan Nederland en beschikt over twee eigen aardobservatiesatellieten, maar niet over dienstverleners zoals NEO die op zoek gaan naar mogelijkheden. In Nederland hebben we geen eigen satellieten, dus dit is een interessant huwelijk, zodat de Kazachstaanse overheid en het Netherlands Space Office fondsen ter beschikking hebben gesteld om pilots uit te voeren. In Almaty gaat het dan om de monitoring van luchtverontreiniging, de early-warning voor aardverschuivingen, de privatisering van overheidsgronden voor allerlei doeleinden en het actualiseren van boominformatie van de 1,5 miljoen bomen in deze uiterst groene, maar verontreinigde stad.

Medeo ijsbaan

nl_NL
nl_NL