web analytics

SignalEyes Landelijk gebied

SignalEyes Landelijk Gebied signaleert mutaties in landbouw en andere landschapselementen. Wij ondersteunen daarmee de overheid, agrariërs, coöperaties, teeltadviseurs en andere betrokkenen bij de uitoefening van hun taken en verantwoordelijkheden.

NEO onderscheidt zich doordat informatieketens op het gebied van bodemvocht, gewasgroei, perceelshoogte, enz. direct operationeel inzetbaar zijn en al enkele jaren in Nederland iedere dag te zien via onze ‘Neography-viewer’. Ook wordt informatie uit Open Data met andere bronnen vergeleken en geborgd.   

Monitoring Europees Landbouwbeleid
Conform het contract ‘Fysieke controles van landbouwgronden met Remote Sensing technieken’ (CwRS) ondersteunt NEO het Ministerie van Economische Zaken bij het monitoren van haar beleid. Gebruikmakend van innovatieve technologieën, bewerken wij luchtfoto’s en satellietbeelden tot goed te interpreteren informatie. Hierbij maken wij zoveel mogelijk gebruik van geautomatiseerde processen. Door de mutaties vervolgens te signaleren en te verwerken volgens ons (ISO gecertificeerde) SignalEyes werkproces, zijn de kwaliteit en de privacy van de gegevens gewaarborgd.
Op deze manier kunnen wij niet alleen bestaande, maar ook nieuwe beleidsaspecten monitoren, zoals bijvoorbeeld de toekomstige ‘vergroeningsmaatregelen’.

Efficiënte communicatie
Speciaal voor het project CwRS hebben wij een webservice ontwikeld (de CwRS viewer) waarmee onze klanten hun kaarten online kunnen bekijken en heel gericht vragen kunnen stellen over specifieke items in een kaart.

{loadposition sylandelijk}

Gewasmonitoring
Als expert op het gebied remote sensing, voorzien wij coöperaties, teeltadviseurs, akkerbouwers, agrariërs, loonwerkers, etc. van managementinformatie die hen helpt de juiste beslissingen te nemen en prioriteiten te stellen. Zo kunnen wij bijvoorbeeld biomassa volgen in de tijd en als SATX beeldmateriaal geschikt maken om in te lezen in diverse applicaties zoals QGIS en Cropr. Ook kunnen gebruikers deze informatie bekijken, en daarover met onze medewerkers communiceren, via een speciale portal die wij zelf ontwikkeld hebben: NEOgraphy.  

Meten = Weten
Wilt u weten welk deel van een landbouwgebied hoger ligt en dus eerder droog is? Heeft u actuele geo-informatie nodig bij de uitbraak van dierziekten? Wilt u bepalen of een subsidieaanvraag terecht is? SignalEyes Landelijk Gebied helpt u hierbij. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie!

nl_NL
nl_NL