web analytics

SignalEyes Gebouwen

Het mutatiesignaal, zoals u dat kent en dat met behulp van bijvoorbeeld luchtfoto’s wordt vervaardigd, is een uitvinding van NEO. Inmiddels zijn wij marktleider op dit gebied.

Met SignalEyes Gebouwen ondersteunen wij gemeenten, leidingbeheerders en andere instanties bij het bijhouden van basisregistraties waarin gebouwen belangrijk zijn, zoals  de BAG, de WOZ en de BGT. Ook aan gebouwen gekoppelde informatie is met SignalEyes Gebouwen te actualiseren, bijvoorbeeld omtrent zonnedaken en ander energiegebruik.

SignalEyes = Kwaliteit
Informatie veroudert snel. Dat geldt ook voor geo-informatie, terwijl aan het gebruik hoge eisen worden gesteld. NEO vindt de borging van het bijhoudingsproces daarom belangrijk. Ons werkproces voor het borgen en actualiseren van geo-informatie heet SignalEyes. In dit ISO gecertificeerde werkproces wordt een aantal vaste stappen doorlopen die ertoe leiden dat onze dataleveringen gegarandeerd voldoen aan de kwaliteitseisen die u stelt, zoals volledigheid, juistheid en nauwkeurigheid. In SignalEyes worden eerst de veranderingen in gebouwen die u wilt weten gesignaleerd. U bepaalt of en hoe die mutaties worden ingewonnen. Vervolgens wordt het resultaat gecontroleerd aan de hand van de signalen en klopt de geo-boekhouding.

Samenwerking
Gezamenlijk met onze klanten kijken wij naar de beste mogelijkheden om invulling te geven aan een project. Wanneer heeft u de nieuwe mutaties nodig? In welk formaat wilt u de informatie teruggeleverd hebben? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat u eenmalig vastgelegde informatie voor meerdere doeleinden kunt gebruiken? Wij denken graag met u mee over de manier waarop u kosten kunt besparen én tegelijkertijd kunt beschikken over betere informatie.

IMGEO TotalCare
Als raamcontracthouder van de SVG-BGT hebben wij speciaal voor bronhouders een betrouwbare methode ontwikkeld om de transitie van de basistopografie naar BGT/IMGEO goed en voordelig uit te voeren. Meer hierover kunt u lezen onder het kopje IMGEO TotalCare.
Meer weten over deze en andere toepassingen van SignalEyes Gebouwen? Neem contact met ons op!

nl_NL
nl_NL