web analytics

SATSIGNALS

SATSIGNALS, een meerjarig R&D-traject dat plaatsvindt onder gedeeltelijke financiering van een Innovatiekrediet

Het doel van het project SATSIGNALS is de beeldanalyse ten behoeve van het signaleren van mutaties zover te automatiseren dat werkende elementen van een productieketen ontstaan. De input is oud en nieuw beeldmateriaal, geodata en ondersteunende informatie. Het product zijn mutatiesignalen en een classificatie daarvan.

Dynamische toepassing
Vanzelfsprekend is dit beeld te mechanisch. In beeldanalyse zal het altijd zo zijn dat een beeldanalist voor iedere situatie een strategie van analyse bepaalt en daarvoor de meest geëigende instrumenten kiest. Dat is voor SATSIGNALS ook zo. Het resultaat is een digitale gereedschapskist met algoritmen en softwaretools die passen in het NEO SignalEyes werkproces.

Resultaten
Het eerste resultaat van het R&D traject is de vergaand geautomatiseerde analyse van bomen. Dit wordt inmiddels toegepast ten behoeve van het Boomregister.

Een tweede resultaat betreft het beter omgaan met veranderingen in belichting en schaduwen, die immers geen echte mutaties zijn, maar wel verschillen tussen beelden bepalen. In deze systematiek speelt de 3D-modellering van gebouwen en bomen een centrale rol.

nl_NL
nl_NL