web analytics

Satsignals SIG

Doel
De Satsignals Special Interest Group (SIG) heeft ten doel de wensen en de kennis over de toepassingen van satellietopnamen in Nederland samen te brengen. Er ontstaan op dit moment zeer veel nieuwe toepassingen en de dynamiek is groot. Het feestje vanwege ons 20-jarig bestaan heeft duidelijk gemaakt dat bij nieuwe gebruikers de behoefte bestaat om samen te werken aan deze toepassingen, kennis te delen en mogelijk ook om effectief in te kopen.
Natuurlijk begint de SIG bij kennisuitwisseling en het verwerven van beter begrip van satelliettoepassingen. De huidige potentie wordt nog onvoldoende benut en er zijn nog veel mogelijkheden voor de Nederlandse sector. We denken daarbij aan de monitoring van kritieke infrastructuur (leidingen, wegen, dijken, enz.), de bijhouding van de BGT, de precisielandbouw, de bodemdaling, de handhaving van de Omgevingswet, het Boomregister, AHN, enz. De doelstelling van de Satsignals SIG is om daar verandering in te brengen.

Voor wie
We nodigen iedereen uit om deel te nemen aan ons initiatief. Vooral als de SIG breed wordt gedragen, kan men spreken van een succes. Het Satsignals SIG staat open voor mensen uit:

  • overheden;
  • bedrijven;
  • NGO’s;
  • universiteiten;
  • natuurlijke ketenpartners.

Met de aanmelders zullen we ook overleggen of we ons moeten aansluiten bij GEO-info.

Waarom  Satsignals?
De wereld is in beweging. Satellieten zijn bij uitstek geschikt om die veranderingen op te merken. Vervolgens is het aan ons om die veranderingen zodanig te bewerken/vertalen dat de informatie past in een bestand of nieuw werkproces. Het begint echter bij een duidelijk beeld van onze veranderende leefomgeving en het is aan de werkgroep om de mogelijkheden te signaleren.
Voor NEO is dit al 20 jaar core business, maar ook wij beseffen dat de disruptie in het gebruik van satellietopnamen nog moet beginnen.

In de praktijk
Satsignals SIG wordt een club van de deelnemers. NEO is bereid om de start eind juni 2016 te faciliteren. Daarna is het aan de deelnemers om vervolgafspraken te maken over agenda, inrichting van werkgroepen, voorzitting, frequentie van vergaderen, aansluiting bij landelijke verenigingen, enz. Bij uw aanmelding voor het eerste overleg verzoeken wij u tevens om bespreekpunten aan te geven. Die verwerken wij dan in de agenda voor het 1e overleg, dat NEO zal faciliteren.

Datum: 30-6-2016
Aanvang: 13:00 – 16:00 uur
Locatie: De Observant, Amersfoort

Inschrijven  Satsignals SIG?

{rsform 9}

nl_NL
nl_NL