web analytics

Rijksoverheid

Als specialist in aardobservatie levert NEO met haar kennis en ervaring van monitoring een belangrijke bijdrage aan de totstandkoming en monitoring van het overheidsbeleid op het gebied van landbouw, bos en infrastructuur.

Wij maken hierbij gebruik van innovatieve technologieën om luchtfoto’s en satellietbeelden (zoveel mogelijk volgens een geautomatiseerd proces) te verwerken tot goed te interpreteren informatie. Daarnaast hebben wij een speciale applicatie ontwikkeld waarmee onze klanten hun kaarten online kunnen bekijken en heel gericht daarover kunnen communiceren.

Impact van beleid
NEO voert onder andere de werkzaamheden uit die vallen onder het contract ‘Fysieke controles van landbouwgronden met Remote Sensing technieken’ (CwRS). Deze samenwerking heeft ertoe geleid dat wij veel kennis en ervaring hebben met beleidsproblematieken. Van daaruit passen wij onze specialistische kennis van remote sensing toe en denken wij mee over de manier waarop bestaande beleidsmaatregelen gemonitord kunnen worden en wat de impact is van nieuwe beleidsplannen.

WDVI kaart

Innovatie
Innovatie is een belangrijk speerpunt binnen NEO. Wij investeren dan ook substantieel in de ontwikkeling van nieuwe technologieën om geo-informatie nauwkeuriger en beter toepasbaar te maken. Hiervoor werken wij nauw samen met de Rijksoverheid, universiteiten en ketenpartners en zijn wij intensief betrokken bij een groot aantal onderzoeksprojecten.

nl_NL
nl_NL