web analytics

Provincies

Geo-informatie draagt in belangrijke mate bij aan de beleidsbepaling en besluitvorming van provincies.

De diverse verantwoordelijkheden van provincies, waaronder die voor de inrichting van het landelijk gebied, de monitoring van vele omgevingsvergunningen en de natuurbescherming, stellen hoge eisen aan de actualiteit en juistheid van geo-informatie. Dankzij ons ISO gecertificeerde werkproces SignalEyes, kunnen wij voldoen aan deze hoge kwaliteitseisen.

Enkelvoudig Signaleren, Meervoudig Gebruik
De mutatiesignalen die NEO inwint kunnen voor meerdere doeleinden worden gebruikt. Informatie voor de BGT kan bijvoorbeeld ook worden gebruikt voor inspectie, bos- en natuurbeheer, leidingbeheer of wateroverlast. Deze werkwijze helpt provincies efficiënt met hun beschikbare budget om te gaan. Ook helpt dit provincies om, in samenwerking met het ministerie van BZK, geo-informatie beschikbaar te stellen aan andere overheden, burgers en bedrijven om zoveel mogelijk hergebruik van geo-informatie te faciliteren.

nl_NL
nl_NL