web analytics

Parkeersensoren in de ruimte

Parkeersensoren in de ruimte, een primeur van NEO
Voor het bedrijventerrein Calveen te Amersfoort heeft NEO een serie satellietbeelden uit het satellietdataportaal gebruikt om de parkeerdruk op de verschillende dagen van de week in beeld te brengen a.h.v. een groot aantal satellietopnamen van  2014 tot heden. Het beeld van de parkeerbezetting bij de winkels, kantoren, andere bedrijven en in de aangrenzende woonwijk is congruent met andere waarnemingen die in de wijk zijn gedaan en kunnen de gemeente helpen in het verminderen van de parkeerdruk. De voordelen van de waarneming met de satellietdata zijn dat zeker iedere 2 maanden een dergelijk beeld kan worden gemaakt. De laatste opname is van maart 2016. De kosten beperken zich tot de analyse van NEO want de beelden zijn Open Data en kosteloos beschikbaar  op www.satellietbeeld.nl. Wilt u meer weten? Vraag de informatie op bij Pascal Keij van NEO.

parkeersensoren
nl_NL
nl_NL