web analytics

NEO ondertekent Manifest 3D: De doorbraak naar Nederland in 3D

NEO ondertekent Manifest 3D: De doorbraak naar Nederland in 3D

In steeds meer toepassingen in het ruimtelijke domein wordt 3D technologie gebruikt. Maar de 3D activiteiten zijn erg versnipperd. Overheden kopen afzonderlijk in, technieken en standaarden zijn niet op elkaar afgestemd, best practices zijn niet breed bekend en iedere toepassing kent zijn eigen informatieketen (van inwinning tot gebruik). Hierdoor worden gebieden meerdere malen in 3D gemodelleerd, is 3D data voor veel overheden te duur, is er voor bedrijven geen sluitende business case en is er onvoldoende continuïteit in 3D kennisopbouw.

Overheid, wetenschap en bedrijfsleven kunnen 3D activiteiten voor de leefomgeving veel beter op elkaar afstemmen. Daarbij worden best practices gedeeld en wordt er op constructieve wijze samengewerkt aan de opbouw van de 3D Geo-Informatie Infrastructuur voor Nederland: 3DNL.

Alleen door samen te werken is het mogelijk om de stap naar 3DNL te maken. De ondertekenaars van dit manifest zetten zich in om gezamenlijk deze doorbraak mogelijk te maken. NEO ondersteunt dit initiatief van harte.

nl_NL
nl_NL