web analytics

Nieuw groeiseizoen monitoren

Het groeiseizoen voor de agrarische sector is al weer goed onderweg. Ook dit jaar ondersteunt NEO boeren en agrarische organisaties, zowel in Nederland als ver daarbuiten, met informatie op basis van satellietdata. Satellietbeelden (van optische en radar sensoren) worden gebruikt om de groei van het gewas te monitoren. Op basis van de satellietgegevens kan worden bepaald hoe het gewas zich ontwikkelt. Ook wordt in beeld gebracht hoe de gewasontwikkeling binnen het perceel varieert en waar mogelijk extra maatregelen noodzakelijk zijn. De informatie wordt via verschillende kanalen ontsloten: via webservices, een app, of rechtstreeks in de systemen van de boer.
De actuele informatie over de gewasgroei draagt bij aan efficiënter gebruik van grondstoffen en een duurzame bedrijfsvoering.

groeiseizoen totaal

nl_NL
nl_NL