web analytics

NEO presenteert op Waterinfodag, 5 maart

De weg naar een Hydrologisch 3D-BGT in Utrecht Overvecht – Over de meerwaarde en toepassing van de BGT voor stedelijk water

Voor het onderbouwen van investeringen op het gebied van stedelijk water worden veelal modellen gebruikt. Bepalend voor de uitkomst van modelberekeningen zijn gegevens over de bovengrond waarop neerslag valt, die vervolgens tot afstroming komt richting de riolering of wordt geborgen op het maaiveld. De komst van de BGT en het IMGEO-model biedt het vakgebied stedelijk water de mogelijkheid om gebruik te maken van actuele gegevens van de bovengrond als basis in de hydraulische berekeningen.

Stedelijk waterbeheer in Utrecht Overvecht heeft hier inmiddels veel ervaring mee opgedaan. Vanuit hun specifieke case gaat deze workshop in op het hoe en waarom van een 3D-BGT voor stedelijk water.

Waarom een 3D-BGT voor stedelijk water? Met een verdieping op:

  • De reden en toepassing van een 3D-BGT;
  • Het IMGEO-model, en waarom dit geschikt is als aanvulling op de BGT voor het vakgebied stedelijk water;
  • Kansen van het IMGEO-model bij het analyseren en bestrijden van huidige en toekomstige wateroverlast in stedelijk gebied;
  • Aandachtspunten bij toepassing van het IMGEO-model als basis voor hydraulische berekeningen en analyses.

Hoe maakt en gebruikt men een 3D-BGT? Met een verdieping op:

  • Het maken van goede BGT kaart: Zonder 2D geen 3D;
  • Het gebruiken van lokale informatie van de klant;
  • Het gebruiken van open-data en Aardobservatie.

waterinfo v2

nl_NL
nl_NL