web analytics

NEO inventariseert asbestverdachte daken voor de Gemeente Utrecht

NEO inventariseert asbestverdachte daken voor de Gemeente Utrecht

Asbest bestaat uit microscopische, naaldachtige vezels. Als deze vezels vrijkomen, bijvoorbeeld tijdens bouw- of sloopwerkzaamheden, vormen ze een groot risico voor de gezondheid. Daarom wil de overheid blootstelling aan asbestvezels voorkomen. Sinds 1993 geldt er in Nederland een verbod op het gebruiken van asbest voor bedrijven. Vanaf 2024 voert de overheid ook een verbod op asbestdaken voor particulieren, bedrijven en (overheids-)instellingen. Dat betekent dat in de komende 8 jaar alle bestaande asbestdaken verwijderd moeten worden. Het informeren en handhaven van deze nieuwe wetgeving is een taak van gemeenten.

De Gemeente Utrecht is bezig met een plan van aanpak om burgers hierbij te helpen. Voor een dergelijk plan is een accurate inventarisatie van het aantal asbestdaken nodig. Ook het bepalen van de oppervlakte van deze daken is van belang: particulieren mogen asbestdaken van maximaal 35 m2 in bepaalde gevallen zelf verwijderen. Hiervoor dient de particulier alvorens het verwijderen altijd in overleg te treden met de gemeente. Grotere daken dienen door een gespecialiseerd asbestverwijderingsbedrijf verwijderd worden.

NEO gaat deze inventarisatie voor de Gemeente Utrecht uitvoeren. Met behulp van luchtfoto’s met een hoge precisie wordt het aantal asbestverdachte daken en hun oppervlakte in beeld gebracht. Alle daken van woningen van voor 1996 worden beoordeeld op een aantal visuele criteria, zoals bijvoorbeeld de aanwezigheid van golfplaten of leisteen. Deze criteria zijn opgesteld samen met Search Ingenieursbureau B.V. Op basis van een beslistabel worden asbestverdachte daken door NEO gesignaleerd.

nl_NL
nl_NL