web analytics

NEO en coöperatieve samenwerkingen

NEO behoort langzamerhand tot de grotere werkgevers in het MKB in ons land, maar het blijft natuurlijk een klein bedrijf. Geo-informatica en met name aardobservatie zijn immers technieken waarvoor geldt dat indien je ze in een bepaald gebied of discipline kan toepassen, het de moeite loont om te onderzoeken of dat elders ook kan. Maar dan moet je wel samenwerken.

Na veel experimenteren zijn in het palet van relaties twee coöperaties ontstaan die we hier onder uw aandacht willen brengen. Het gaat dan om het Coöperatief Boomregister U.A. en het Coöperatief NEVASCO U.A.

Het Boomregister streeft ernaar om goede en actuele boominformatie van alle bomen in ons land te ontsluiten als Open Data. Samen betere en toegankelijke informatie van bomen helpt ons allemaal in het verbeteren van onze omgeving en in het oplossen van allerlei beheersvragen, het bestrijden van ziekte en het verminderen van kosten. Boomsoort, positie, kroondiameter en -hoogte, enz. zijn dan belangrijk. Na bijna 3 jaar heeft de Coöperatie circa 60 gebruikers, en blijft daarmee een project in uitvoering.

NEVASCO is een coöperatie waarin een 20-tal Nederlandse aardobservatiebedrijven zich hebben verenigd om samen sterker te staan in met name de export van diensten naar het buitenland. Aardobservatie is een vak waarin bedrijven vaak in niches opereren, maar waar samenwerking een zeer positief effect heeft op de som der delen. Ook geldt dat het voor deze kleinere bedrijven erg zinvol is zich te verenigen in haar stem naar de overheid: samen voor een gelijk en groeiend speelveld. Binnen 2 jaar na de oprichting werken de NEVASCO-partners samen in Europese projecten en in Kazachstan en wordt mogelijkheden ontwikkeld in China, India en Panama.

Onze conclusie is dat het ook loont om in samenwerking ook innovatief te zijn.

boomregister       nevasco

nl_NL
nl_NL