web analytics

NEO detecteert asbestdaken

Vanaf 2024 gaat het landelijk verbod op asbesthoudende dakbedekking in. De wet stelt dat eigenaren zelf verantwoordelijk zijn voor het (laten) verwijderen van asbestdaken. Gemeenten zullen verantwoordelijk worden voor de handhaving van dit verbod. NEO kan hierbij helpen.

Gemeenten beschikken namelijk over beeldmateriaal waarmee potentieel asbesthoudende daken kunnen worden geïnventariseerd. Dankzij een uniek project beschikt NEO over ervaring, partners en kennis die nodig is om asbestdaken te signaleren met behulp van uw luchtfoto’s.

NEO geeft per adres aan of er sprake is van van potentieel asbesthoudende daken. Ook wordt ieder asbestverdacht dak opgemeten. Is het dakoppervlak kleiner dan 35 m², dan mogen eigenaren onder voorwaarden zelf asbest verwijderen. Is het dakoppervlak groter dan 35 m², dan dient een gespecialiseerd bedrijf dit te doen en komt de eigenaar in aanmerking voor mogelijke subsidieregelingen.

Op deze manier kan de gemeente snel inzicht krijgen in het aantal asbestdaken in de gemeente. Eigenaren kunnen gericht benaderd worden om ze te informeren over het aanstaande verbod en de regels omtrent verwijdering. Bovendien kan met behulp van luchtfoto’s de voortgang in de verwijdering van asbestdaken worden gemonitord. Voor de handhaving van het asbestverbod kan deze kennis van grote waarde zijn.

Veiligheid bij calamiteiten

In onze gesprekken met de veiligheidsregio’s blijkt dat ook zij graag beschikken over een adressenbestand waarin vermeld wordt of er asbestdaken voorkomen op het betreffende perceel. De brandweer is zo vooraf geïnformeerd en de brandweerman kan vooraf passende maatregelen treffen in geval van brand of een andere calamiteit.

nl_NL
nl_NL