web analytics

Mini mapathon voor overstromingen Bangladesh, Nepal en India

Het zuiden van Azië is getroffen door hevige overstromingen. Om de juiste hulp te kunnen bieden is het voor hulpverleners noodzakelijk om goede kaarten te hebben. Deze zijn lang niet altijd aanwezig. Het is vaak onduidelijk hoeveel mensen er in een gebied wonen en hoeveel goederen er nodig zijn om mensen echt te kunnen helpen. Met behulp van de site MissingMaps.org  kunnen vrijwilligers deze kaarten maken, welke direct beschikbaar zijn voor de hulporganisaties.

Gezien de schaal van de overstromingen trok het Rode Kruis aan de noodbel, en zijn er vele organisaties aan de slag gegaan om hulp te bieden. NEO heeft hier ook een steentje aan bijgedragen en dan wel op een bijzondere manier. Door de inzet van groep zes van de Protestants Christelijke Basisschool Prins Willem Alexander is een groot stuk van de Brahmaputra delta m.b.v. MissingMaps.org in kaart gebracht. Het was fantastisch om te zien dat deze leerlingen met zo veel enthousiasme aan de slag zijn gegaan voor het goede doel. Met als voordeel dat het niet alleen leerzaam was, maar ook de wereld een stukje beter in kaart is gebracht. De conclusie is, karteren kan iedereen.

Met behulp van satellietradar data (in dit geval Sentinel-1) is het mogelijk om overstromingen in beeld te brengen. Onderstaande afbeelding toont een overstroomd gebied ten noordwesten van Dhaka van 22 augustus 2017. Op deze manier kan NEO overstromingen waar ook ter wereld in beeld brengen.

Bangladesh aangepast

nl_NL
nl_NL