web analytics

Kwaliteit

Om garantie te kunnen geven op kwaliteitseisen van onze producten hebben wij SignalEyes,een ISO gecertificeerd werkproces, ontwikkeld.

Geo-informatie vormt de basis voor beslissingen in het dagelijks werk van velen: in beheer, planvorming en politiek. Het belang van actualiteit neemt steeds meer toe. Dat gegevens verouderen is voor NEO een uitgangspunt in de borging van kwaliteit. We sturen daarbij op de door u gewenste volledigheid, juistheid en nauwkeurigheid.

SignalEyes
Om aan deze kwaliteitseisen te kunnen voldoen hebben wij het werkproces SignalEyes ontwikkeld. SignalEyes is volledig gericht op ons primaire proces, het borgen en actualiseren van geo-informatie, en bestaat uit vier elementen:

  • Valideren van reeds bekende mutaties
  • Signaleren van onbekende mutaties
  • Actualiseren van alle mutaties
  • Controleren van de inwinning van het totaaloverzicht mutaties

Met het doorlopen van deze cyclus behoudt u het overzicht en de regie en zorgen wij ervoor dat alles klopt.

signaleyes

ISO 9001 reverse screen RGBISO 9001:2015
Sinds 2012 is NEO in het bezit van haar ISO 9001:2008 certificaat. Eind 2017 zijn we succesvol gehercertificeerd conform ISO 9001:2015. Met het ISO proces monitoren wij doorlopend of ons werkproces SignalEyes aan de eisen voldoet en, waar nodig, werken wij aan verbetering ervan. Ons Kwaliteitsteam voert twee keer per jaar een interne audit uit en ziet er op toe dat onze partners aan de gestelde kwaliteitseisen voldoen.

Klanttevredenheidsonderzoek
Na afloop van elk project nodigen wij onze klanten uit de samenwerking te beoordelen. Is de overall score hiervoor lager dan ‘goed’, dan volgt hieruit een verbeteractie. Deze wordt binnen het proces ‘Continu Verbeteren’ opgevolgd door het Kwaliteitsteam. Overigens zijn wij trots op het feit dat de gemiddelde waardering van onze klanten hoger scoort dan een 8!

Geo-standaarden
NEO ondersteunt internationale en nationale standaarden van harte. We zorgen ervoor goed op de hoogte te zijn van wat er bij Geonovum en in het Open Geospatial Consortium besproken wordt.  Al onze leveringen worden uitgeleverd conform de vigerende standaarden, bijvoorbeeld in StUF-Geo IMGeo en CityGML.

 

nl_NL
nl_NL