web analytics

HydroCity

SBIR project ‘HydroCity – open platform als brug naar een klimaatadaptieve stad’

Dit project is bekroond met de SBIR Innovatie Award.

Het innovatieplatform HydroCity verschaft nauwkeurige informatie over de werking van het stedelijke watersysteem. Hiermee kan de effectiviteit van nieuwe maatregelen om stedelijke wateroverlast aan te pakken vooraf worden getoetst en gemodelleerd.

Hydrologische kringloop
Er is al veel bekend over de stedelijke hydrologische kringloop, met name onder de grond, zoals riolering en zuivering etc. Toch ontstaat in steeds meer gebieden wateroverlast, ondermeer veroorzaakt door de klimaatverandering en de toenemende verharding. Met de hulp van NEO wordt, gebruikmakend van de nieuwste aardobservatietechnieken, inzichtelijk gemaakt hoe de openbare ruimte er precies uit ziet en hoe het overtollige water daarin z’n weg vindt.

Effectiever waterbeheer
Waterbeheerders krijgen met HydroCity nauwkeurig inzicht in de werking van het stedelijke watersysteem. Met dat inzicht kunnen zij het beheer effectiever uitvoeren en kunnen zij de risico’s van water-op-straat, wateroverlast en overstroming aanzienlijk inperken. Aanpassingen in de openbare ruimte kunnen met de HydroCity-data en -applicaties op effectiviteit worden getoetst, voordat deze worden geïmplementeerd.

 

nl_NL
nl_NL