web analytics

Het beheren van de BGT is begonnen

NEO ontwikkelt een nieuwe standaard voor de bijhouding van de BGT. 20 jaar ervaring en kennis van NEO is gebundeld in het nieuwe BGT beheerproduct. De afgelopen 5 jaar is door ons een groot aantal transitieprojecten uitgevoerd. Dit deden we in opdracht van een individuele bronhouder en ook in opdracht van het SVB-BGT. De succesvolle transitie van de BGT verdient een waardig opvolging door het beheren en updaten professioneel vorm te geven.Ons product IMGEOTotalCARE en het vertrouwde SignalEyes werkproces is vernieuwd. We noemen het de NEO-BGT serviceladder.

We hebben het updateproces aangepast naar een up-to-date beheerproces waarin de kwaliteit en het gebruik van uw informatie centraal staat. Onze interne processen en dienstverlening zijn zodanig ingericht dat u aan het roer blijft. U bepaalt zelf het gewenste niveau van dienstverlening. Het bijhouden van de BGT is uw proces. Wij ondersteunen uw proces waar nodig.

Door slim gebruik te maken van open-source software, data en van gecertificeerde BGT software kunnen we u tijdens de uitvoering voorzien van inzicht en overzicht. U bent verzekerd dat uw basisregistratie voldoet aan alle eisen.

Als NEO maken we vanzelfsprekend gebruik van onze kennis en expertise op het gebied van aardobservatie en processing van grote datavolumes. In toenemende mate gebruiken we Oblique en Panorama beelden. Wij weten alles over het gebruik van beelden in uw geo-registratie. Deze kennis is nu geborgd in het updateproces voor de BGT. Het vastleggen van de kennis in onze workflow en systemen biedt voor u veel voordelen: updaten gaat sneller, beter en goedkoper.
Een fikse update van het SignalEyesproces en een totale herziening van IMGEOTotalcare levert direct wat op voor u.

De voordelen voor u op een rijtje
• U houdt de regie op uw basisregistratie,
• U heeft invloed op de planning en werkvoorraad,
• Door gebruik te maken van webservices heeft u veel minder werk voor, tijdens en na het project.

Bel of mail voor meer informatie Pascal Keij: 033-2100723 email: pascal.keij@neo.nl

20170628 152948

20170628 152050

nl_NL
nl_NL