web analytics

BGT Bijhouding van start met de directe opdracht van gemeente Wijdemeren

Afgelopen maanden hebben naast technologische ontwikkelingen ook de vele discussies met klanten, partners en collega’s gezorgd voor de vorming en stroomlijning van het werkproces BGT bijhouding. Met de gunning van het project voor de bijhouding BGT voor de gemeente Wijdemeren kunnen we binnenkort daadwerkelijk met de bijhouding van start. Er is gekozen om de bijhouding niet (meer) via het SVB-BGT te laten lopen, maar in een directe wisselwerking met de gemeente Wijdemeren. Dit zal met name de slagvaardigheid ten goede komen. Het wordt een gecombineerd project voor zowel waterschap als de gemeente. In de loop van dit project zullen we nog een aantal hordes moeten nemen, welke zullen resulteren in verdere gedetailleerde afstemming tussen alle betrokkenen. We zullen MMS-meldingen classificeren en karteren op luchtfoto dan wel terrestrisch. Naast de inwinning van BGT-mutaties, gaan we ook de verwerking hiervan direct in de BRAVO-omgeving, het voorportaal van de Landelijke Voorziening BGT, uitvoeren. Door zo’n gevarieerde opdracht kunnen we alle facetten van de bijhouding nog beter in de vingers krijgen en daarmee onze dienstverlening met kwaliteit op de markt zetten.

Wijdemeren BGT

BGT Wijdemeren met MMS-meldingen aangegeven.

nl_NL
nl_NL