web analytics

Beter boeren met satellietinformatie

NEO werkt aan slimme oplossingen die boeren kunnen helpen met het verhogen van hun oogstopbrengsten. Dit doen wij onder andere in twee G4AW (Geodata for Agriculture and Water) projecten die in 2015 gestart zijn. Satellietwaarnemingen worden gebruikt om vast te stellen hoe het gewas zich ontwikkelt. Dit is, samen met andere waarnemingen en informatiebronnen (gewasmodellering, weersvoorspelling en bodemanalyses) input voor een advies aan de boer. Met dit advies kan de boer gerichter werken en een hogere opbrengst realiseren.

Inmiddels hebben we samen met onze projectpartners de eerste mijlpaal bereikt: een eerste versie van een SMS dienst aan de boeren. In het vervolg werkt NEO aan het via het web ontsluiten van de (satelliet-)informatie en het uitbreiden van de satellietwaarnemingen (frequentie en andere soorten waarnemingen, zoals bijvoorbeeld bodemvocht).

Kenya                       IMAG3032

nl_NL
nl_NL