web analytics

Artikel asbest in GIS Magazine

In 2016 heeft NEO samen met asbestonderzoeksbureau SGS Search een inventarisatie van asbestverdachte daken uitgevoerd voor de gemeente Utrecht. De gemeente wil hiermee anticiperen op het aanstaande verbod op asbestdaken in 2024. Via een ‘menukaart’ wil zij haar inwoners zo vroeg mogelijk informeren en ondersteunen om aan de eisen van de wet te voldoen. Uit deze samenwerking is de wens voortgekomen om samen een artikel te schrijven. In de maarteditie van GIS-magazine kunt u lezen over het nut van luchtfotodetectie om asbestverdachte daken in kaart te brengen en monitoren en hoe een gemeente deze informatie kan inzetten om de saneringsopgave te ondersteunen.

U kunt dit artikel lezen via de onderstaande link:
URL: http://magazine.cmedia.nl/cmedia-gis-magazine-2-2017#!/asbest
Kuipers, R.P. & Murk, H. (2017). Asbest: Luchtfotodetectie startpunt innovatieve aanpak. GIS-magazine, 2, 20-21.

Utrecht kaart3 tekstOK

nl_NL
nl_NL