web analytics

Vermelding NEO in projectenboek RVO: 10 jaar SBIR

Afgelopen jaren heeft NEO meegedaan aan vele SBIR-projecten gestimuleerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Onder andere met het project MUTATIO voor de SBIR Gegevenslandschap. Een van de bouwstenen voor onze inmiddels werkzame systematiek van automatische monitoring van GEO-objecten.

In dit SBIR-traject is onderzocht hoe burgers, overheden en bedrijven van actuele informatie te voorzien omtrent geo-basisregistraties (BAG/BGT/WOZ/BRT/BOR) door geautomatiseerde mutatiedetectie op basis van satellietbeelden, luchtfoto’s en andere (open) data bronnen.

NEO heeft met veel plezier dit traject doorlopen en gebruik gemaakt van de door de RVO geboden ruimte om te ontwikkelen en nieuwe diensten te presenteren. Nadat we de SBIR ‘gewonnen’ hebben zijn we doorgegaan met het ontwikkelen van onze dienst en in 2021 zullen we eindelijk een landelijke monitoring kunnen aanbieden.

De RVO heeft in het projectenboek van 10 jaar SBIR-trajecten een mooi stuk geschreven over ons project. Het stuk, en de rest van het boek, is het lezen zeker waard. Wanneer u interesse is gewekt en wilt weten waar we nu staan en wat we voor u kunnen betekenen horen wij dit uiteraard graag.
U kunt contact op nemen met Jurriën Beck (jurrien.beck@neo.nl) of via 033-2100700

nl_NL
nl_NL