web analytics

Verhardingsmonitor NEO

 

De verhardingsmonitor van NEO is in de lucht! Deze monitor is in het leven geroepen met het doel o.a. beleidsmakers, beheerders en adviseurs te voorzien van gegevens (aantallen en locaties) over de verdeling van verharding in Nederland, initieel als component voor analyses omtrent watermanagement, groenbeheer en verduurzaming, maar natuurlijk niet tot die toepassingen beperkt.

In dit landsdekkende bestand hebben we het oppervlak onderverdeeld in verhardingsklassen binnen zowel particuliere terreinen (tuinen, bedrijventerreinen) als de publieke ruimte. Daarbij maken we onderscheid tussen gesloten verharding, open verharding, onverhard terrein, water en gebouwen. De data heeft een detailniveau dat minstens gelijkwaardig is aan dat van de BGT, maar aangescherpt met lucht- en satellietfoto-analyse voor hoogwaardige onderverdeling tussen verhardingstypen op bijvoorbeeld BGT-erfdelen (particulier terrein).

Vanaf nu zullen we de monitor voortdurend blijven updaten op basis van satellietbeelden en andere bronnen zoals de BGT. Veranderingen die gemeenten zelf doorgeven worden real-time verwerkt in de verhardingsmonitor en telkens als er een nieuw satellietbeeld beschikbaar komt wordt deze geanalyseerd en de resultaten meegenomen.

Zoals onze andere recente diensten ontsluiten we de data via API. Daarmee bent u vrij de data zelf te gebruiken op de door u gewenste manier, te analyseren, visualiseren, rapporteren, publiceren, etc.
Als u geïnteresseerd bent in de dienst binnen bijvoorbeeld een gemeente, op een specifiek adres of voor heel Nederland, kunt u deze bij ons aanvragen. 
We hebben ook een demo voor u beschikbaar. Wilt u een kijkje nemen, of meer weten over de dienst? Dan kunt u contact opnemen met Loek van Oijen, loek.vanoijen@neo.nl of 033-2100700

nl_NL
nl_NL