web analytics

Overhangende balkons in Eindhoven

Afgelopen jaarwisseling stortte in Arnhem een balkon met daarop 4 mensen in. In Groningen werden dit jaar honderden balkons afgesloten nadat één van deze balkons het begaf. In Alkmaar stortte dit jaar zelfs een balkon in dat illegaal gebouwd bleek te zijn. In de afgelopen jaren hebben tal van zulke situaties het nieuws gehaald. Bij inspectie blijkt dan ook dat veel uitkragende balkons en galerijvloeren in Nederland onveilig zijn.

In de Regeling Bouwbesluit 2012 is de onderzoeksplicht van uitkragende balkon- en galerijplaten van galerijflats gebouwd tussen 1950 en 1975 opgenomen. Het is de verantwoordelijkheid van de gemeente om erop toe te zien dat alle constructies worden onderzocht.

Maar worden hiermee echt alle risico’s gedekt? Voor portiekflats, grondgebonden gebouwen, woningen e.d. bestaat immers nog geen onderzoeksplicht . Dat betekent dat de meeste balkons zoals die in Alkmaar, Arnhem en Groningen nog niet in beeld zijn bij de gemeente.

Aardobservatie is bij uitstek geschikt om deze balkons in kaart te brengen. Op basis van luchtbeelden kan NEO uw organisatie hierbij ondersteunen. Inmiddels is dit gedaan in verschillende gemeenten, waaronder Utrecht en Eindhoven. Door de BAG- en BGT-gebouwen hiervoor als uitgangspunt te nemen zijn de uitkomsten goed koppelbaar met bestaande registraties. Ook kan een risicoanalyse worden uitgevoerd waarmee balkons worden voorzien van aanvullende informatie: op welke verdieping bevindt het balkon zich? Wat is de mate van uitkraging? Is het balkon permanent zwaar belast? Bevindt de balkonplaat zich boven openbaar terrein?

nl_NL
nl_NL